Ustanove kulture

na području Karlovačke županije

GRADSKO KAZALIŠTE “ZORIN DOM”
Karlovac,
Domobranska 1
047 614 950
ravnatelj@zorin-dom.hr
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Karlovac,
Strossmayerov trg 7
047 615 980
gradski-muzej@ka.htnet.hr
GRADSKA KNJIŽNICA - KARLOVAC
“I. G. KOVAČIĆ”
Karlovac,
Lj. Šestića 1
047 412  371
gkka@ka.hinet.hr
DRŽAVNI ARHIV - KARLOVAC
Karlovac,
Ljudevita Šestića 5
047 412 366
daka-arhiv@ka.t-com.hr
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - DUGA RESA
Duga Resa,
Trg Sv. Jurja 3
047 844- 269
crn_igor@yahoo.com
KNJIŽNICA I ČITAONICA - SLUNJ
Slunj,
Trg Dr. F. Tuđmana
047 777 324
pou.slunj@inet.hr
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - OGULINA
Ogulin,
I. G. Kovačića 2
047 522-915
pou.ogulin@ka.htnet.hr
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN
Ogulin,
Trg hrvat. rodobulja bb
047 522  170
nk-citaonica-ogulin@ka.hinet.hr
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
KATARINA ZRINSKA - OZALJ

Ozalj,
Ul. Zrinskih i Frankopana 2
047 731 170
poukz@ka.t-com.hr
GRADSKA KNJIŽNICA I
ČITAONICA IVANA BELOSTENCA

Ozalj,
Ul. Zrinskih i Frankopana 2
047 732 167
knib@a.t-com.hr
KNJIŽNICA I ČITAONICA - VOJNIĆ
Vojnić,
A. Hebranga 2
047 883 024
knjiznica-vojnic@ka.htnet.hr
KNJIŽNICA I ČITAONICA - PLAŠKI
Plaški,
Saborčanska bb
047 811  868
knjiznica.i.citaonica@ka.t-com.hr
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA - DUGA RESA
Duga Resa,
Kasar 19
047 841 491
knjiznica-duga-resa@ka.t-com.hr

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ
Ozalj,
Ul. Zrinskih i Frankopana 2
047 732 271
muzoz@ka.t-com.hr