Aquatika

Zavirite u tajanstveni riječni svijet – posjetite karlovački slatkovodni akvarij!
 
Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.
 
Posjetitelji mogu ra­zgledati bogatstvo života u rijekama i jezerima, odnosno primjerke više od stotinu slatkovodnih ribljih vrsta, od čega 40-tak endemskih.
 
U sastavu akvarija nalazi se niz drugih sadržaja: kongresna dvora­na, edukativni centar, znanstveno istraživački centar, uredski i ugostiteljski dio.
 
 
Ljetno radno vrijeme  (01.04. – 31.10.):
SVAKI DAN OD 10:00 – 20:00
Zimsko radno vrijeme  (01.11. – 31.03.):
SVAKI DAN OD 10:00 – 18:00
 
Odrasli 60.00 kn
Djeca i mladež 3-18 godina 35.00 kn
Studenti i umirovljenici 40.00 kn
Obiteljska 3 (2 odrasla i 1 dijete) 120.00 kn
Obiteljska 4 (2 odrasla i 2 djece) 120.00 kn
Obiteljska - dodatno dijete 15.00 kn
Godišnja ulaznica - odrasli 200.00 kn
Godišnja ulaznica - djeca i mladež 3-18 godina 150.00 kn
Godišnja obiteljska ulaznica - 2 + 2 500.00 kn
Godišnja obiteljska ulaznica - 2 + 3 600.00 kn
Grupna ulaznica - odrasli 40.00 kn
 
Kontakt:
Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a
47000 Karlovac
info@aquariumkarlovac.com
+385 47 65 91 12