Speleo turizam

Želite li doživjeti neke od najljepših špilja u Hrvatskoj, posjetite Karlovačku županiju, koja je i kolijevka hrvatskog speleoturizma. Baraćeve špilje kod Nove Kršlje u blizini Rakovice, poznate po raskoši kalcitnih ukrasa, bile su prve u Hrvatskoj otvorene za turiste još 1892. godine. Do njih su navraćali kočijama na proputovanju k Plitvičkim jezerima.

Gornja Baraćeva špilja ponovno je uređena 2004., a u blizini je otvoren prvi hrvatski speleološki dom. Može se razgledati 520 metara špilje koja je zbog ljepota proglašena geomorfološkim spomenikom prirode, uz zanimljivu priču speleo-vodiča o građi, postanku i povijesti istraživanja. To je prva špilja u Hrvatskoj koja se razgledava uz eko-rasvjetu, kojom se ne narušava mikroklima i eko - sustav špilje.

Jugozapadni dijelovi Karlovačke županije su područje plitkog dinarskog vapnenačkog krša sa stotinama jama, špilja, ali i čitavih sustava podzemnih šupljina. Tu su četiri od pet najdužih špiljskih sustava u Hrvatskoj, a prednjači Đulin ponor - Medvedica kod Ogulina s čak preko 16 kilometara istraženih kanala. Brojne špilje kriju bistra jezerca i potoke, ali i osebujnu faunu; u nekima živi i čovječa ribica.

U više špilja pronađeni su pretpovijesni predmeti, iz kamenog (Baraćeve špilje) i ranog brončanog doba (Đutno kod Bosiljeva). U Bubijevoj jami nedaleko Siče karlovački speleolozi su 2000.g. otkrili jedinstvenu antičku špiljsku nekropolu u Europi. Brojne pećine tisućljećima su bile skloništa; one u liticama dubokih dolina Korane i Mrežnice pravi su izazov turistima pustolovnog duha.

Među obrambene špilje spada i Vrlovka kraj Kamanja, čiji je ulaz tik do Kupe. Za turiste je otvorena 1928., a može se razgledati 330 metara kanala. Sve omiljenije odredište speleoturista su i neke od neuređenih, pa i teže pristupačnih špilja, koje se mogu posjetiti u pratnji iskusnih speleologa. Takva je Vražića pećina u Bariloviću, Gvozdenica na Skradskoj gori, Vodena jama kod Siče. Posebnost je Matešića špilja blizu Slunja s dva ulaza; nakon prolaza kroz krško podzemlje izlazi se pravo u klanac Korane.

Speleoturizam
 • Špilja Vrlovka


  Vrlovka je u davno vrijeme služila je narodu za obranu od neprijatelja. Dokaz tome je pronađeno razno prahistorijsko i rimsko oruđe i ulomci posuda (hrbine, terracotta), pa čak i rimski novac cara Claudijana II. Zainteresirani i puni elana, planinari i mještani Kamanja vrlo su brzo uredili pećinu za lakši pristup.

 • Baraćeve špilje

  Adresa Nova Kršlja bb,Rakovica
  Položaj na karti
  Tel +385 (0) 47 782-113, 047 782-007, 098 432-720
  E-mail info@baraceve-spilje.hr
  Web http://www.baraceve-spilje.hr

  Baraćeve špilje nalaze se oko šest kilometara istočno od Rakovice, nešto više od pola kilometra zapadno od centra sela Nova Kršlja. Ulazi u sve tri špilje na sjevernoj su strani Baraćeve Brine.

  Obilazak gornje Baraćeve špilje organiziran je uz pratnju stručnih vodiča (hrv, eng, njem) koji u trajanju od 45-60 minuta izlažu o općoj geološkoj građi špilje, njenom nastajanju, specifičnostima, arheološkim nalazima s obraćanjem pažnje na vrste ukrasa i detalje. Turistički uređena i led-diodama osvjetljena špilja ukupne dužine 520m zaštićeni lokalitet - geomorfološki spomenik prirode važno arheološko nalazište prapovijesnih predmeta (kamena sjekira, narukvica iz 7 st. prije Krista, itd…) izrazito bogata špiljskim ukrasima (stalaktiti, stalagmiti i stalagniti)