Cikloturizam

Karlovačka županija nudi obilje mogućnosti za vaš aktivni odmor na biciklu. Poželite li vozeći bicikl upoznati njezine ljepote i znamenitosti, na raspolaganju vam je gotovo 700 kilometara biciklističkih staza. Okrečući pedale možete uživajući upoznati sve kutke županije, nizinsko Pokuplje, doline četiri karlovačke rijeke i brežuljkastu kršku visoravan Korduna, te gorsko-planinske krajeve Žumberačkog gorja, Petrove gore i Gorskog kotara.

Svaki će cikloturist, od povremenih korisnika bicikla do sportskih biciklista, pronaći stazu primjerenu svojem tjelesnom stanju i mogućnostima bicikla; cikolturističke rute duge su od 30-ak do preko stotinu kilometara, uz visinske razlike najviše i najniže točke puta od samo 25 pa do 580 metara. Rute uglavnom prate manje prometne lokalne ceste, a prolaze predivnim krajolicima i dotiču vrijednu kulturno-povijesnu baštinu.

Svaka ruta nudi svoj poseban doživljaj; neke slijede slikovite doline Kupe, Korane, Mrežnice ili Dobre, druge obale jezera Sabljaci ili Draganićkih ribnjaka, treće se uspinju šumovitim obroncima i livadnim proplancima Kapele i Kleka, Svete Gere i Lovića Prekriškog, Vinice i Piramide kod Draganića. Neke od staza prolaze zaštićenim predjelima Nacionalnog parka Plitvička jezera i Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje.

Uz ugodnu vožnju, biciklom možete obići renesansnu povijesnu jezgru Karlovca, srednjovjekovne gradine Dubovac, Novigrad na Dobri, Ozalj, Bosiljevo, Tounj, Modruš, Ogulin, Slunj, Drežnik i Cetingrad, brojne kurije, crkve i kapelice. Vozit ćete se i preko drevnih kamenih mostova na Dobri, Mrežnici, Toučnjici, ali i uz obnovljene mlinice Rastoka na slapovima Slunjčice.

Uzduž ruta raznovrsna je ugostiteljska ponuda, od izbora hrane u brojnim restoranima do smještaja u hotelima, motelima, kampovima i kod obitelji koje iznajmljuju sobe. Ne manjka ni trgovina ni servisa za bicikle, a ljubaznost i uslužnost domaćina dodatna je pozivnica da dođete i doživite Karlovačku županiju kao cikloturist. Dobrodošli, i ugodno se provezli našim krajem na dvokotačnom ljubimcu na nožni pogon!

Dužina županijskih cikloturističkih staza
11 županijskih biciklističkih ruta ukupne dužine 661 km
cikloturizam.tzkz.hr

Dužina lokalnih cikloturističkih staza
Duga Resa 6 staza 70 km
Rakovica 4 staze 66 km

Ponuđači usluga iznajmljivanja bicikala
Servisi za bicikle
 • CINAC

  Adresa Banija 45,Karlovac
  Tel +385 47 646 024
 • ŠTRAUS

  Adresa Banija 17,Karlovac
  Tel +385 47 648 405
 • METALIA Karlovac

  Adresa P. Vitezovića 10,Karlovac
  Tel +385 47 615 277
 • Golf Aurora

  Adresa Gornje Mrzlo polje 39,Duga Resa
  Tel +385 47 844 037
 • Marko Zorić

  Adresa B. Frankopana 2,Ogulin
  Tel +385 47 522 358
 • Golf Aurora

  Adresa Miroslava Krlže,Karlovac
  Tel +385 47 417 254