Žakanje

Općina Žakanje smještena je u zapadnom dijelu Republike Hrvatske i dio je Karlovačke županije. Nastala je novim lokalnim ustrojem RH 1993.godine. Njezina ukupna površina iznosi 45 četvornih metara. Svojim zapadnim dijelom, tokom rijeke Kupe, granična je hrvatska općina s Republikom Slovenijom.
Glavni prometni pravac Karlovac - Novo Mesto presjeca općinu i na tom su pravcu i dvije važnije ceste, državna cesta od Karlovca preko Netretića i Žakanja do međunarodnog državnog prijelaza s Republikom Slovenijom, Jurovskog Broda te županijska cesta preko Ozlja i Kamanja do istog cestovnog prijelaza. Na tom je pravcu i željeznička pruga sagrađena još 1910. godine od Karlovca do Ljubljane. U samoj općini nalaze se 22 naselja u kojima ukupno živi 2159 stanovnika.

U prošlosti su na području današnje općine Žakanje bili razasuti brojni dvorci i kurije najznačajnijih srednjovjekovnih hrvatskih velikaških obitelji Zrinskih i Frankopana, odnosno njihovih vazala.
Danas, nažalost, o tom nekadašnjem arhitektonskom i kulturnom bogatstvu svjedoče samo rijetki ostaci, a za mnoge, nekad slavne građevine, jedina su svjedočanstva tek pisani fragmenti sačuvani u arhivima u povijesnim dokumentima. Imanje Bubnjarci spominje se u XV stoljeću, ali nema podataka kada je izgrađen istoimeni dvor. Jedan od posljednjih vlasnika dvorca bio je Filip Šufflay, vješt i iskusan veleposjednik, u svoje vrijeme jedan od najznačajnijih u Hrvatskoj. Danas se od dvorca nisu sačuvali ni ostaci.
Dvorac Jurovo prema pisanim dokumentima možemo takođerprepoznatikao arhiktektonski biser svog vremena okružen prekrasnim perivojem. Dvorac je bio u vlasništvu Zrinskih, Benića te baruna Vranyczanyja.
Na brijegu iznad Žakanja nalazio se dvorac Šimunec, u XVII stoljeću nazivan Šimunvrh, što ga je 1651. godine Petar Zrinski darovao Gašparu Colariću da bi zatim tijekom stoljeća prelazio u ruke mnogih velikaških obitelji do zadnje obitelji Vuk. Postoje još dvorci i kurije u Zaluci i Kohanjcu.

Najznačajnija prirodna znamenitost općine Žakanje svakako je rijeka Kupa koja svojim tokom od Stankovaca do Kamanja obgrljuje ovaj prostor. Kupa je čista rijeka, bogata ribom, u kojoj obitavaju som, šaran, štuka, klen, mrena, plotica i ostale vrste slatkovodne ribe. Na cijelom toku Kupe koji prolazi općinom Žakanje nalazi se dvanaest prekrasnih slapova. Na ponekom od tih prirodnih fenomena sačuvane su stare mlinice, šest slapova su ponovno uređeni: Sračak, Pravutina, Mišinci, Bubnjarci, Mala Paka i Jurovo.
Ljeti Kupa pruža užitak kupanja na uređenim kupalištima u Pravutini, Jurovu i Bubnjarcima. Prostor općine Žakanje obiluje brežuljcima obraslim šumama koje su bogata lovišta. U nizini prevladavaju hrastove šume i brezici, a u višim predjelima kestenove, grabove i bukove šume, s nešto bora, smreke i ariša.