Saborsko

Općina Saborsko smještena je u jugoistočnom djelu Karlovačke županije, podkapelsko područje. Područje općine Saborsko podijeljeno je u četiri (4) naselja i to: Saborsko, Lička Jesenica, Begovac, Blata.

Područje predstavlja lijep, zdrav, ekološki uravnotežen i prometno pristupačan kraj (cesta D-42 i željeznička pruga Zagreb-Split). Brdsko planinski prostor, nezagađen zrak, čista pitka voda, pokrivenost šumom ( 57% od ukupne površine), bogata flora i fauna, spomenici prirode, spomenici kulture, dobri uvjeti za ekološku proizvodnju hrane i uvjeti za zdravstveni turizam i sportsku rekreaciju na otvorenom. Komunalna infrastruktura i objekti društvenog standarda, čija je obnova pri završetku, uz gostoljubive domaćine može gostima pružiti europski standard boravka. 1/4 prostora općine Saborsko nalazi se unutar granica Nacionalnog parka Plitvička jezera.