Lasinja

Općina Lasinja smještena je u sjeveroistočnom dijelu Karlovačke županije, ukupne površine oko 82 km2 ( 2,5 % područja županije ), obuhvaća sljedeća naselja: Banski Kovačevac, Crna Draga, Desni Štefanki, Desno Sredičko, Lasinja, Novo Selo Lasinjsko, Prkos Lasinjski, Sjeničak Lasinjski, sa ukupno 1851 stanovnikom , prema popisu stanovništva 2001. godine.

Rudna bogatstva ( barit, kaolinska glina i građevinski kamen), obilje vode u razgranatoj mreži vodotoka, izvori kvalitetne pitke vode te prisutnost termalnih izvora i izvora mineralne vode, osnovna su obilježja ovog prostora. Pored navedenih, općina ima i niz drugih resursa, koji će u budućnosti doći do svog potpunog izražaja, kao što su:

 • bogatstvo šuma i s tim u vezi mogućnost njihovog iskorištavanja ( racionalan odnos između eksploatacije i prirasta )
 • razvoj poljoprivredne i stočarske proizvodnje ( proizvodnja zdrave hrane ) - iskorištavanje turističkih potencijala ( ribolovno područje uz rijeku Kupu, seoski turizam, vjerski turizam i dr. )
 • organiziranje manjih zona gospodarskih djelatnosti, čime bi se valorizirao povoljan prometni položaj i blizina Zagreba.

Iz relativno povoljne situacije, gdje prevladavaju stvorene i očuvane prirodne vrijednosti i resursi, ipak se mogu izdvojiti sljedeći kritični segmenti koji zahtjevaju posebnu pažnju:

 • poboljšanje prometne i vodoopskrbne situacije,
 • saniranje neuređenih odlagališta komunalnog otpada.

U strukturi gospodarskih djelatnosti dominirajuća je poljoprivreda, eksploatacija kamena i u manjoj mjeri šumarstvo te privatno poduzetništvo.

Turistička ponuda:

 • ostaci ruševina župne crkve Sv. Antuna Padovanskog ( srušena 17.10. 1991. godine) gdje je uređen park sa postajama Križnog puta i izgrađeno spomen-obilježje poginulim hrvatskim braniteljima ( naselje Lasinja )
 • novoizgrađena crkva Sv. Antuna Padovanskog i Marije Kraljice Mučenika ( naselje Lasinja) sa popratnim sadržajima ( župni stan, prostor za mlade, muzej, ...)
 • grobna kapelica ( naselje Lasinja )
 • zavjetna kapelica Bezgrešnog začeća ( naselje Lasinja)
 • novoizgrađena kapela Sv. Petra i Pavla u Banskom Kovačevcu
 • kapela Sv. Ane u Crnoj Dragi
 • kapela Presvetog Srca Isusova u Desnim Štefankima
 • ribolovno i izletničko područje uz rijeku Kupu
 • ribnjak Crna Draga