Krnjak

Dvadesetak kilometara sjeverozapadno od grada Karlovca na magistralnoj cesti Karlovac - Split. Prosječna nadmorska visina: 120 m.n.v. Klima: kontinentalna s toplim ljetima i hladnim zimama Broj naselja: 30 naselja seoskog karaktera Vodotoci: rijeke Korana s prekrasnim kanjonom i Radonja, potoci Budačka Rijeka i Trupinjak, sve su rijeke bogate ribom.

Geološki rezervat: Jopić Pećina (6576 m). Pećina ima dva ulaza. Karakterizira ju splet podzemnih kanala i hodnika, dvorana i podzemnih vodotoka (sifona), koji još u cijelosti nisu istraženi. Reljef: brežuljkasti, veliko bogatstvo prirodnih raznolikosti