Josipdol

Općina Josipdol nalazi se na području gustih šuma na obroncima Male Kapele, pa je u ovom kraju početkom 20.stoljeća razvijena drvna industrija. Zbog plodne zemlje i povoljnih klimatskih uvjeta najveći dio stanovništva bavi se poljoprivredom i stočarstvom. Tijekom Domovinskog rata propali su nositelji gospodarstva ovog kraja, DIP Josipdol i TUP Josipdol. Sada se nastoji razviti turizam, pogotovo lovni, jer su okolne šume bogate raznovrsnom divljači. Tijekom Domovinskog rata općina Josipdol se nalazila na samoj crti bojišnice s tzv. "Krajinom". Stanovništvo općine dalo je veliki udio u obrani domovine. Razvoju turizma ide na ruku obnovljeni (privatizirani) hotel "Josipdol" u središtu mjesta te lovačko društvo "Vepar" koje gospodari bogatim lovištem josipdolskog kraja. Nastoji se obnoviti i poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo, za što ovaj kraj ima uvjete te drvna proizvodnja (više manjih pilana).

Općina Josipdol ima osnovnu školu s područnim školama u Oštarijama, Skradniku, Modrušu i Vojnovcu, dječji vrtić, dva DVD-a, (Oštarije i Josipdol), Lovačko društvo "Vepar", a kulturno umjetničko društvo "Gradina" iz Modruša nositelj je kulturne i narodne tradicije ovog kraja.