Bosiljevo

Općina Bosiljevo smještena je između rijeka Kupe i Dobre. Zapadna granica rijeke Kupe ujedno je državna granica prema Republici Sloveniji. Prema jugu općina Bosiljevo graniči s gradom Vrbovskim u Primorsko-goranskoj županiji, na jugoistoku s gradom Ogulinom, na istoku s općinom Generalski Stol i na sjeveru s općinom Netretić. Općina obuhvaća područje 43 naselja koja čine četiri mjesna odbora: Bosiljevo, Grabrk, Prikuplje i Vodena Draga, u kojima danas živi oko 1500 stanovnika. Prostor općine reljefno je kraški kraj kroz koji se provlače lanci Družac(469 m) i Privis(461 m). Zbog reljefa i oštrije gorske klime žitelji se bave uzgojem otpornijih poljoprivrednih kultura, a u novije vrijeme sve više ovčarstvom i nešto manje govedarstvom.
Zavičajni govor je kajkavsko-ikavski, uz vanjske utjecaje koji su posljedica stalnih migracija.
Dan općine Bosiljevo je 15. lipnja, na blagdan Sv. Vida mučenika.

Općina Bosiljevo samostalno je postojala od 1860. do 1948. godine, kad su je tadašnje vlasti ukinule. Ponovno je konstituirana u samostalnoj Republici Hrvatskoj 1993. godine. Naseljenost na ovom području u pretpovijesno doba potvrđuju arheološki nalazi, ali prvi pisani dokumenti u kojima se spominje Bosiljevo datiraju iz 1334. godine. Ivan Arhiđakon Gorički navodi u statutu Zagrebačke nadbiskupije župu Sv. Mavra in Bozilo.

Kulturno-povijesni spomenici (stari grad s parkom, ostaci dvorca Steljnika, sakralni spomenici) i prirodne ljepote ( rijeke Kupa i Dobra, izvori i potoci, pitome bjelogorične šume bogate gljivama i kestenom te neistražene špilje) veliki su potencijal za razvoj izletničkog, seoskog i lovačkog turizma. Iz ovih krajeva potječe Josip Laslavić, poznati kipar, priznat i izvan granica Hrvatske, rođen 1933.godine.

Znameniti Hrvat podrijetlom iz ovih krajeva je Stjepan Korenić, kanonik i pisac, rođen 4.studenog 1856. u Bosiljevu. U ne tako davna vremena na području općine djelovalo je nekoliko osnovnih i područnih škola. Djeca s područja općine danas polaze osnovne škole u dvjema državama, dvjema županijama, dvama gradova i dvjema općinama. Škola u Bosiljevu područna je škola Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Dugoj Resi. Nova školska zgrada izgrađena je 2000. godine.

Na području općine djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosiljevo, osnovano 1934.godine, i Dobrovoljno vatrogasno društvo Grabrk, osnovano 1951. godine, kulturno-umjetničko društvo "Frankopan" i Lovačko društvo "Družac". Najznačajniji gospodarski subjekti su Maier-Textil u Bosiljevu, Pilana Korenić u Orišju i nekoliko obrtnika. Općina Bosiljevo učinila je značajne pomake u izgradnji komunalne inrfastrukture i poboljšanju uvjeta života građana.

Izgradnjom modernih prometnica Bosiljevo i ovi krajevi postat će značajniji zbog svojega geoprometnog položaja jer će tu biti veliko čvorište na novoj autocesti Zagreb-Rijeka s odvojcima za Republiku Sloveniju i prema Ogulinu, Tunelu Sv. Rok i Splitu. Vjerojatno će izgradnja navedenih prometnica pridonijeti boljim uvjetima življenja u općini Bosiljevo.