Kulturna baština

  • Sačuvani brojni stari gradovi: Ozalj, Bosiljevo, Ogulin, Dubovac, Ribnik i Novigrad,
  • bogata sakralna baština (brojne crkve i kapelice diljem županije),
  • povijesne ceste,
  • neobični mostovi (dvokatni most u Tounju i najduži drveni most u Hrvatskoj kod Mrežničkog Briga),
  • bogate arheološke zbirke u muzejima u Karlovcu, Ogulinu i Ozlju.