Karlovačka županija

Na putu prema moru kroz Karlovačku županiju svakodnevno prolaze „rijeke turista“ ne sluteći što sve mogu vidjeti i doživjeti ako odluče malo skrenuti s autoputa.
Smještena u srcu Hrvatske naša županija spaja sjevernu i južnu Hrvatsku objedinjujući različite reljefne cjeline od nizina na sjeveru do planinskih vrhova na jugu. Kulturno povijesno naslijeđe isprepliće se mnoštvom riječnih tokova, slapova i zanimljivih obala. Spomenici povijesnog graditeljstva poput brojni starih gradova i dvoraca ili samo njihovih ostataka vidljivi su u svim dijelovima županije.

Čarobne Rastoke

Rijeke koje protječu našom županijom odredile su u značajnoj mjeri i turističku ponudu koja se zasniva na mogućnostima koje pružaju rijeke u svakom godišnjem dobu. Uz rijeke, neprocjenjivo bogatstvo su naše šume koje pružaju mogućnost lova na svu vrstu divljači i sve popularnijeg foto-lova a zbog sačuvane prirode i male gustoće naseljenosti postoje i značajni potencijali za razvoj pustolovnog turizma. Možete uživati u vožnji bicikom, pješačenju, jahanju, paintballu, vožnji quadovima te kupanju, kanuingu, ribolovu. Zahvaljujući bogatstvu špiljskih sustava i jama postoje dobri uvjeti za razvoj speleološkog turizma a za prihvat posjetitelja uređene su Baraćeve špilje kod Rakovice i Vrlovka kod Kamanja.
Iako je teško odabrati lokaciju koju prvo treba posjetiti treba znati da će Vam za potpun doživljaj Karlovačke županije trebati više dana. Najposjećenija destinacija u našoj županiji su Rastoke nastale igrom prirode na utoku modrozelene rijeke Slunjčice preko brojnih slapova u rijeku Koranu. Rastoke su posebne po tome što se u bogatstvo zelenila po otočićima i hridima ispreplelo ljudsko naselje s mlinicama žličarama.
Zahvaljujući darežljivoj prirodi danas se ponosimo našom tradicijskom gastronomijom i vinima za koje smo sigurni da će Vas zajedno s doživljajem s nekog od naših izletišta ili manifestacija ponovno vratiti u naš kraj.