Kampovi

 • Auto-kamp Radonja

  Adresa Grabovac 102, Rakovica
  Tel 047 784 157 // 047 784 192
  Fax 047 784 189
  E-mail info@kamp-turist.hr
  Web www.kamp-turist.hr
 • Braniteljska zadruga Plitvička idila

  Adresa Selište Drežničko 52, Rakovica
  Tel +38547782224 // +38599872800
  Fax +38547782227
  E-mail b.z.plitvickaidila@gmail.com
 • Milenko Ljepović, Autokamp Radonja

  Adresa Tušilović 45, Karlovac
  Tel +385 (47) 718 295 // 047 415 667 // 091 545 55 70
  E-mail autocamp.radonja@gmail.com
 • Autokamp Korita

  Adresa Grabovac 319, 47245 Rakovica, Rakovica
  Tel +38547784498 // +385981936255
  E-mail autocampkorita@gmail.com